Referenssit » Ruukki Construction

Ruukki Construction - pohjoismaista rakentamisen asiantuntemusta jo yli 100 vuoden ajalta

Ruukki Construction

Toimiala ja -alue

Teräsrakenneratkaisut erilaisiin rakennustarpeisiin.

Henkilömäärä, liikevaihto

2014 3 300, tuotantopaikkoja 15
2014 Liikevaihto 6,214 mrd SEK

Valikoima ja palvelut

Perustukset, teräsrunkorakenteet, Sandwich-paneelit, julkisivuverhoukset, Ruukki® jul­ki­sivujärjestelmät, aurinkoseinäjärjestelmät, lumikuormaa mittaavat katot, kantavat poimulevyt, kevytorret, omakotitalojen teräskatot, korjausrakentaminen, terässillat, rakennusprojektit. 

Kotisivut

www.ruukki.com/fin

Ruukki Construction tarjoaa teräsrakenneratkaisuja erilaisiin rakennustarpeisiin. Sen tuotteita käytetään muun muassa liikkeiden, toimitilojen ja teollisuushallien rakentamisessa, mutta myös pientaloissa, satamissa ja tuulivoimaloissa ja väylien rakentamisessa.

2014 Ruukki yhdistyi osaksi SSAB:tä. Yhdessä Ruukki ja SSAB muodostavat maailmanlaajuisesti toimivan pohjoismaisen ja yhdysvaltalaisen teräsyhtiön, joka on johtava pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja nuorrutusterästen sekä nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisen ratkaisujen tuottaja.

Energiatehokkuus on noussut rakentamisen laadun ja taloudellisuuden rinnalle yhdeksi tärkeimmäksi sitä ohjaavaksi tekijäksi. Erityisesti asuin- ja toimistorakentamisessa energiatehokkuuteen on jo panostettu. Ruukin tuotekehityksen ohjaavana tekijänä on ollut kehittää tuotteita ja rakentamisen ratkaisuja, joilla myös kaupan, teollisuuden ja logistiikan rakennusten energiatehokuutta voidaan parantaa. Ruukin toiminnan ajatuksena on se, että rakennus on suunniteltava ja toteutettava kokonaisuutena, ei osa-alueisin pilkottuna.

Yhteistyö JAPO Ohjelmistojen kanssa

Ruukki Constructionissa Suomen IT Area Managerina toimiva Juha Särkijärvi kertoo, että laajempi yhteistyö JAPO Ohjelmistojen kanssa alkoi vuonna 2007, kun yritykset allekirjoittivat runkosopimuksen. Toki jo tätäkin aikaisemmin on Särkijärven mukaan yhteistyötä yritysten välillä toteutettu. JAPO on tehnyt Ruukille ohjelmistoja, jotka ovat edesauttaneet asetettujen businesstavoitteiden saavuttamisessa.

"Toteutetuille projekteille on ominaista vaihtelevuus. Vaikka joskus ongelmia on projektia toteutettaessa tullut, on aina asiat saatu selvitettyä ja päästy eteenpäin. Havaittuihin puutteisiin on myös tartuttu ja yhteistyötä on kehitetty. JAPO Ohjelmistojen vahvuuksia ovat asiakkaan toimintatapojen tunteminen ja joustavuus. Heidän erikoisosaamisalueensa on Microsoft-maailma", kertoo Juha Särkijärvi.

"Järjestelmien ongelmien ratkaisujen tavoitteet ovat poikkeavia. Businesskriittisten järjestelmien toiminta on pystyttävä turvaamaan lyhyelläkin vasteajalla, kun taas vähemmän kriittisiin korjauksiin hyväksytään pidempiä odotusaikoja. Tärkeää on optimoida palvelu ja kustannukset kulloinkin järkevälle tasolle.", toteaa Särkijärvi.

Luottamus - innovatiivisuus - voitto

Juha Särkijärvi painottaa, että IT:n työkalusalkussa on kulloiseenkin taloustilanteeseen sopivat työkalut: milloin tuetaan yrityksen kasvualueita naputtelemalla uutta, milloin taas haetaan säästöjä sahaamalla ja viilaamalla toimintoja yksinkertaisimmiksi.

Kumppanuudessa on tärkeää, että IT-palveluja tuottava yritys ymmärtää, milloin on tarpeen saha, milloin vasara. Ainoastaan tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä päästään asetettuihin päämääriin. Samalla vahvistetaan luottamusta.

IT:n sijoitetut eurot halutaan saada korkojen kanssa takaisin. Tähän päästään innovatiivisuudella, kun asioita ajatellaan rohkeasti uudelleen ja pidetään hankinnoissa mielessä terve järki ja kustannustehokkuus.

"Nykyisessä yritystoiminnassa muutokset markkinoilla tapahtuvat nopeasti. Ollaan samassa tilanteessa kuin mitä Suomen nuorten MM-joukkue oli loppuottelussa Venäjää vastaan: Venäjän tasoitus tuli vain 6.9 sekuntia ennen loppuvihellystä. Jos joukkue olisi jäänyt murehtimaan tapahtunutta, niin häviö olisi ollut varma – vain nopealla mielenmuutoksella ja katseen kääntämisellä kohti uutta saavutettiin voitto. Tämä sama pätee nykyisessä hektisessä yritysmaailmassa: vanhoja on turha jäädä liiaksi märehtimään, vaan kannattaa kääntää katse kohti tulevaisuutta ja sen suomia mahdollisuuksia", toteaa Juha Särkijärvi.

 « Takaisin